Menu główne
PLASTUSIOWO
RAMÓWKA
NASZE GRUPY
AKTUALNOŚCI
ZAINTERESOWANIA
GALERIA
ABSOLWENCI
PSYCHOLOGIA
GRY I ZABAWY
KONKURSY
Z ŻYCIA PRZEDSZKOLA
______________________
NAPISZ DO NAS
CIEKAWE STRONY
SZUKAJ
POCZTA
Logowanie

Zapomniałeś hasła?
Statystyka
Użytkownicy: 622
Nowości: 184
Odnośniki: 23
odwiedzających: 756950
KONKURS PLASTYCZNY Drukuj E-mail

 

Przedszkole nr 4 w Olkuszu
im. Marii Kownackiej
ul. Rabsztyńska 25
32-300 Olkusz
tel. (032) 643-13-96

Zapraszamy do udziału w V edycji konkursu

Plastyczno – technicznego dla
Wychowania przedszkolnego
,,Moja mała ojczyzna – Olkusz i okolice
miejscem ciekawych obiektów przeszłości.”

CEL KONKURSU:

- Pobudzenie wyobraźni – w zakresie wizji swojej miejscowości.
- Rozwijanie twórczej aktywności dziecka.
-Promowanie miasta i gminy w obszarze historycznym, kulturowym, geograficznym, przyrodniczym i społecznym.

REGULAMIN KONKURSU

ZASADY UCZESTNICTWA:
-W konkursie mogą brać udział dzieci w wieku od 3-7 lat.
-Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie karty zgłoszenia.
-Prace mogą być wykonane indywidualnie.
-Do konkursu przedszkole może zgłosić dwoje dzieci.
-Każdy uczestnik konkursu zobowiązany jest zabrać ze sobą: obuwie zmienne materiały do wykonania pracy według przyjętej techniki plastycznej.

Nauczyciele przedszkoli biorących udział w konkursie są zobowiązani do poinformowania w przypadku zmiany uczestników konkursu do dnia 14.05.2007 r.

ZGŁOSZENIE:
Karty zgłoszeń prosimy nadsyłać od dn. 02.04.2007 do dnia 30.04.2007 r.
Konkurs odbędzie się dnia 16.05.2007 o godzinie 10°°.

KRYTERIA OCENY:
Będą oceniane prace przedstawiające zabytki Olkusza i okolic.
-Dobór tematyki
-Umiejętność wydobywania myśli przewodniej
-Oryginalność
-Ogólny wyraz artystyczny

NAGRODY:
- Komisja konkursowa wyłoni zwycięzcę I, II, III miejsce a organizatorzy przewidują trzy nagrody główne ufundowane przez sponsorów konkursu
- Organizatorzy przewidują również wyróżnienia
-Wszystkie przedszkola i dzieci biorące udział w konkursie otrzymują dyplomy uczestnictwa, a nauczyciele imienne podziękowania
- Organizatorzy przewidują słodki poczęstunek

PATRONAT MEDIALNY PEŁNI:

,,Przegląd Olkuski’’

NADZÓR MERYTORYCZNY PEŁNI:

Dyrektor Przedszkola Nr 4 w Olkuszu
mgr Barbara Łydka

ORGANIZATORZY KONKURSU:

mgr Aneta Półkoszek, Maria Mazurek


 

V EDYCJA KONKURUS
PLASTYCZNO – TECHNICZNY
DLA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

„Moja mała ojczyzna – Olkusz i okolice
miejscem ciekawych obiektów przeszłości.”
Zgłoszenia prosimy nadsyłać do dnia 30.04.2007 r.
do Przedszkola nr 4 w Olkuszu
im. Marii Kownackiej

KARTA ZGŁOSZENIA - karta.pdf karta.pdf (11.75 KB)


 

 
Przyjazna Szkoła

www.ps.org.pl
Psychologia
Prośba dziecka
Adaptacja dzieci...
Pierwsze dni...
Agresja ...
Telewizja i dziecko
Kara i nagroda...
Wady postawy
Niepełnosprawni - integracja
Gościmy
Odwiedza nas 52 gości
Strony Internetowe - www.amjsystem.pl