Menu główne
PLASTUSIOWO
RAMÓWKA
NASZE GRUPY
AKTUALNOŚCI
ZAINTERESOWANIA
GALERIA
ABSOLWENCI
PSYCHOLOGIA
GRY I ZABAWY
KONKURSY
Z ŻYCIA PRZEDSZKOLA
______________________
NAPISZ DO NAS
CIEKAWE STRONY
SZUKAJ
POCZTA
Logowanie

Zapomniałeś hasła?
Statystyka
Użytkownicy: 622
Nowości: 184
Odnośniki: 23
odwiedzających: 756975
Drukuj E-mail

Witamy w naszym przedszkolu!

Zapraszamy wszystkie dzieci w wieku 3 - 6 lat.

O naszym przedszkolu….

Przedszkole Nr 4 im. Marii Kownackiej

ul. Bohaterów Westerplatte 12

32 – 300 Olkusz

tel. (0 –32) 643 – 13 – 96

www.plastusiowo.pl

 Przedszkole Nr 4 im. Marii Kownackiej w Olkuszu jest placówką 5 - oddziałową. Od głównego bohatera książki autorki „Plastusiowy pamiętnik” nasze przedszkole nosi nazwę Plastusiowo.

Funkcję dyrektora pełni mgr Barbara Łydka.

Przedszkole jest czynne w godz. od 6.30 – 16.00.

Przedszkole funkcjonuje od 1970 roku (wtedy znajdowało się przy ul. Jasnej).
W 1977 roku zostało przeniesione do budynku przy ul. Rabsztyńskiej i tam funkcjonowało do lutego 2014r. Przedszkole w marcu 2014r. zmieniło swoją siedzibę i obecnie znajduje się przy ulicy Bohaterów Westerplatte 12. Na terenie placówki znajduje się plac zabaw wyposażony w sprzęt do rekreacji dla dzieci na świeżym powietrzu.

Dzieci bawią się i uczą w kolorowych i funkcjonalnie urządzonych salach, wyposażonych w różne zabawki, gry i pomoce dydaktyczne dostosowane do wieku i zainteresowań dzieci. Posiadamy salę do zajęć dodatkowych oraz przestronną salę gimnastyczną. Największy nacisk kładziemy na zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa, akceptacji oraz warunków do wszechstronnego rozwoju z uwzględnieniem ich indywidualnych zainteresowań, potrzeb, możliwości i uzdolnień. Nauczyciele swoje działania pedagogiczne dostosowują odpowiednio do poziomu rozwojowego dzieci i tak organizują ich czas pobytu, aby był radosną przygodą poznawania i rozumienia siebie i świata. Bezpłatna podstawa programowa realizowana jest w każdej grupie w godzinach 8.00 -13.00.

 Odpłatność za przedszkole:

1,00 zł. – opłata za 1 godzinę po godzinach podstawy programowej 

6,00 zł. – opłata za wyżywienie : 3 posiłki dziennie ( śniadanie , obiad , podwieczorek )*

* opłata dokonywana z góry z odliczeniem dni nieobecności za poprzedni miesiąc

Nasze przedszkole zapewnia dzieciom:

· ciepłą, rodzinną atmosferę, życzliwość i partnerstwo w kontaktach z dziećmi

· wszechstronny, bezpieczny, radosny rozwój wszystkim swoim wychowankom

· wykwalifikowanych, życzliwych nauczycieli

· bogatą ofertę edukacyjną - nowoczesne programy (w tym programy własne), ciekawe, nowatorskie formy zajęć

· aktywny kontakt z przyrodą, światem kultury, muzyki, tańca, literatury i teatru

· naukę poprzez zabawę, ruch, spacery i wycieczki

· rozwój dziecięcych zdolności, umiejętności i zainteresowań

· fachową pomoc w przezwyciężaniu trudności

· przygotowuje do przeżywania sukcesu, ale też do radzenia sobie z porażkami

· zdrowe, smaczne i urozmaicone posiłki.

 Rodzicom oferujemy:

· wzajemną współpracę w atmosferze życzliwości i partnerstwa

· pomoc nauczycielek i specjalistów w procesie wychowania; przezwyciężanie ewentualnych trudności

· udział w zajęciach otwartych i warsztatach psychoedukacyjnych

· spotkania ze specjalistami w zakresie rozwoju i zdrowia dziecka

· różnorodną ofertę imprez i uroczystości przedszkolnych.

Nasze nauczycielki:

Nasza kadra pedagogiczna to 12 nauczycielek posiadających pełne kwalifikacje zawodowe, szeroką wiedzę i umiejętności pedagogiczne. 7 spośród nich to nauczyciele dyplomowani, 1 nauczyciel mianowany, 2 nauczycieli kontraktowych, 2 nauczycieli stażystów. W przedszkolu zatrudnione są także 2 nauczycielki religii.

W przedszkolu zatrudnionych jest 15 pracowników administracyjno - obsługowych.

Przedszkole prowadzi zajęcia dodatkowe (płatne): język angielski.

W roku szkolnym 2014/2015 z dziećmi pracują:

Grupa I - dzieci 3,4 - letnie„Kotki”

Nauczycielki: mgr Aleksandra Kałwa, Maria Mazurek

Pomoc nauczyciela: Beata Piłka

Pracownik obsługi: Renata Siudut

Grupa II – dzieci 4 -letnie „Zajączki

Nauczycielki: mgr Ewa Cieślik, mgr Elżbieta Dudek

Pracownik obsługi: Aneta Gajer

Grupa III - dzieci 5- letnie„Wiewiórki”

Nauczycielki:, Anna Kijak, Paulina Semla

Nauczyciel religii:  mgr Natalia Dziża - Urbaniak 

Pracownik obsługi: Bożena Węglarz

Grupa IV - dzieci 5, 6 - letnie ,,Biedronki

Nauczycielki: mgr Izabela Smętek, Maria Mazurek, Paulina Semla 

Nauczyciel religii:  mgr Natalia Dziża - Urbaniak

Pracownik obsługi: Franciszka Orkisz

Grupa V - dzieci 6- letnie„Motylki”

Nauczycielki: mgr Aneta Półkoszek, Mgr Joanna Bobyla  

Nauczyciel religii: Krystyna Pokwiczał

Pracownik obsługi: Sylwia Gumieniak


Grupa VI - dzieci 5,6 - letnie ,,Żabki"

Nauczycielki: Malwina Orkisz, Paulina Semla, mgr Joanna Bobyla

Nauczyciel religii: Krystyna Pokwiczał


Pracownik Obsługi:
 Agnieszka Mirek - Zięba

 

Nasze przedszkole ma swoje tradycje:

· Święto pieczonego ziemniaka

· Pasowanie na przedszkolaka

· Wróżby andrzejkowe

· Spotkanie ze św. Mikołajem

· Wigilia – wspólne kolędowanie

· Rodzinny konkurs kolęd i pastorałek

· Dzień Babci i Dziadka

· Bal karnawałowy

· Powitanie wiosny z marzanną

· Śniadanie wielkanocne

· Festyn z okazji Święta Rodziny

· Dzień Dziecka

· Zakończenia roku szkolnego.

Rozwijamy zainteresowania i zdolności dzieci poprzez udział w konkursach
i imprezach kulturalno – edukacyjnych:

· Edukacja regionalna (udział w Dniach Olkusza, wycieczki po Olkuszu i okolicach)

· Edukacja zdrowotna (turnieje i olimpiady sportowe, obchody Dnia Zdrowia Dziecka)

· Akcja „Cała Polska czyta dzieciom” (spotkania czytelnicze w Bibliotece Miejskiej, spotkania z autorami książek, udział w konkursach literackich, czytanie bajek przez zaproszonych gości)

· Edukacja plastyczno – techniczna (udział w konkursach na poziomie gminy, powiatu, województwa i kraju)

· Edukacja muzyczno – taneczna (udział w festiwalach piosenek oraz
w konkursach tańców europejskich, nowoczesnych, baletowych)

· Edukacja z zakresu kultury żywego słowa (udział w konkursach teatralnych)

· Edukacja przyrodniczo – ekologiczna (rajdy turystyczne, wycieczki do lasu, parku, na łąkę)

Jesteśmy placówką otwartą na otoczenie poprzez:

· Zajęcia otwarte dla rodziców

· Występy dla rodziców i dziadków

· Dni otwarte dla przyszłych przedszkolaków i ich rodziców

· Organizowanie akcji charytatywnych

· Wystawianie prac wykonanych przez dzieci, rodziców i nauczycieli na kiermaszach

· Wydawania przedszkolnej „Gazetki Plastusia” i Kalendarza Przedszkolnego

· Promowania osiągnięć artystycznych naszych przedszkolaków na rynku olkuskim,

w MOK, MOSiR i innych placówkach oświatowych

· Współpracę z różnymi instytucjami.

Ponadto:

- Systematycznie współpracujemy z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, Szkołą Podstawową Nr 5, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Biblioteką Miejską, Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną, Szkołą Muzyczną, z Miejskim Domem Kultury.

- Organizujemy spotkania z ciekawymi ludźmi, przedstawicielami różnych zawodów

- Organizujemy wycieczki krajoznawczo – turystyczne po Jurze Krakowsko – Częstochowskiej

- Dbamy o rozwój kulturalny naszych podopiecznych organizując spotkania
z aktorami w przedszkolu oraz wyjeżdżając na spektakle do teatru w Będzinie
i Krakowie, bajkowe rewie na lodzie w Sosnowcu

- Organizujemy wewnętrzne konkursy z udziałem rodziców oraz imprezy, podczas których przekazywane są tradycje charakterystyczne dla naszego regionu i kraju.

 j03368911.gifRAMOWY ROZKŁAD DNIA

 NASZE GRUPYgrupy.gif

 
Przyjazna Szkoła

www.ps.org.pl
Gościmy
Odwiedza nas 63 gości
Strony Internetowe - www.amjsystem.pl