Menu główne
PLASTUSIOWO
RAMÓWKA
NASZE GRUPY
AKTUALNOŚCI
ZAINTERESOWANIA
GALERIA
ABSOLWENCI
PSYCHOLOGIA
GRY I ZABAWY
KONKURSY
Z ŻYCIA PRZEDSZKOLA
______________________
NAPISZ DO NAS
CIEKAWE STRONY
SZUKAJ
POCZTA
Logowanie

Zapomniałeś hasła?
Statystyka
Użytkownicy: 622
Nowości: 184
Odnośniki: 23
odwiedzających: 756906
Bajkoterapia Drukuj E-mail

 

 

Bajkoterapia to metoda wspierania i oddziaływania terapeutycznego we wszystkich wczesnych okresach rozwoju dziecka. Pomaga w efektywnym radzeniu sobie z sytuacjami trudnymi. Sytuacje, które wywołują u dziecka lęk, są nierozerwalne z nabywaniem przez dziecko doświadczeń. Silne emocje, których doznaje, jak fala zalewają je i prowadzą do zachowań które budzą dezaprobatę otoczenia i są nieakceptowane przez samo dziecko, które często dokonuje ich projekcji na inne osoby. Nie zna słów określających stany emocjonalne, nie rozumie ani tych sytuacji ani siebie. Nie zna sposobu radzenia sobie w trudnych sytuacjach.
Wspieranie przez bajki terapeutyczne polega na wzbogacaniu wiedzy dzieci o sobie i świecie. Terapia przez bajki terapeutyczne ma na celu redukcję napięcia i odbudowanie obrazu siebie i świata.
Bajki terapeutyczne oddziałują na procesy poznawcze przez:

- oswajanie z sytuacją zagrożenia;
- przedstawienie jej tak, że staje się zrozumiała;
- zapoznanie ze słownictwem dotyczącym emocji, wizualizacja treści;
- wyjaśnienie związków przyczynowo – skutkowych między zdarzeniem;
- racjonalizowanie problemu;
- pokazanie wzorów skutecznego działania;
- innego myślenia o sytuacji trudnej, innego odczuwania;
- poszukiwanie skutecznych rozwiązań;
- pokazywanie wzorów pozytywnego myślenia, nastawionego na działanie.

Bajki te wspierają rozwój dziecka, wzbogacając jego wiedzę , przedstawiają inny sposób myślenia, odczuwania i działania. Użycie metafor i symboli pozwala na samodzielne ich odkrywanie i odnoszenie do własnych doświadczeń. Bajki konkretyzują emocje, przypisując je określonym zdarzeniom, właściwe relacje z innymi.

Wspieranie emocjonalne polega na:
- daniu poczucia, że nie jestem sam, że inni też podobnie czują, myślą i zachowują się;
- umożliwieniu wyżalenia się, ekspresji uczuć przez wizualizacje tekstu, w ten sposób ponowne doświadczenie emocji, w rezultacie dokonuje się ich redukcja;
- zmianie samopoczucia przez pokazanie, że inni są w podobnej sytuacji;
- budowie pozytywnego obrazu siebie;
- daniu nadziei.

Wsparcie emocjonalne pozwala zastępczo doświadczyć akceptacji, zrozumienia, buduje więzi z bohaterami. Umożliwia również wyrzucenie z siebie nagromadzonych negatywnych emocji czy kreowanie pozytywnych . Wspieranie informacyjne to dzielenie się własnym doświadczeniem przez osoby przeżywające podobne trudności. Wsparcie takie odpowiada też za potrzebę zrozumienia sensu stresowych wydarzeń i ich przyczyn.
Wsparcie instrumentalne to przekazywanie informacji o sposobach postępowania i skutecznym radzeniu sobie.
Wsparcie duchowe jest potrzebne w sytuacjach krytycznych.
Bajki terapeutyczne można podzielić na: relaksacyjne, psychoedukacyjne, psychoterapeutyczne.
Relaksacyjna ma na celu uspokojenie, wyciszenie. Akcja toczy się w miejscu znanym, przyjaznym, potrzebna jest wizualizacja.
Psychoedukacyjna wprowadza zmiany w zachowaniu dziecka, niweluje lęk odtwórczy i wytwórczy .
Psychoterapeutyczna zaspokaja potrzeby, daje wsparcie przez zrozumienie, akceptacje. Daje wiedzę o sytuacji lękotwórczej. Niweluje lęk odtwórczy i wytwórczy.
Terapia przez baśń – stosowana najczęściej do pracy z dziećmi w wieku 4 – 9 lat. Wzbogaca ona świat wewnętrzny dziecka, bo łączy w sobie elementy świata realnego i fikcyjnego. Podział na dobro i zło oraz silna identyfikacja dziecka z bohaterem pozytywnym powoduje, że nabywa ono umiejętności pokonywania trudności oraz poznaje system wartości oraz właściwe wzorce postępowania. Baśnie poprzez fakt, iż zawsze kończą się szczęśliwie, dają radość, zadowolenie i napawają optymizmem. Z tego względu baśnie są nazywane ,,lekturą pocieszenia”. Pokazując reguły jakie rządzą światem, jednocześnie kreują rzeczywistość zgodną z myśleniem dziecka, a przez to budują w dziecku poczucie bezpieczeństwa, ładu i porządku.

 

Bibliografia:

Arkuszewska E., Kanas M., Krawiec B., W magicznym świecie baśni i bajek, ,,Biblioterapeuta”, 2004, nr 1
Bettelheim B., Cudowne i pożyteczne. O znaczeniach i wartościach baśni, Warszawa 1996
Bret D., Bajki, które leczą, Gdańs 2004
Grzesiuk L., [red.] Psychoterapia PWN, Warszawa 1994
Molicka M., Bajki terapeutyczne, cz. 1,2, Poznań 1999
 

Opracowała Maria Mazurek

 

 
Przyjazna Szkoła

www.ps.org.pl
Psychologia
Prośba dziecka
Adaptacja dzieci...
Pierwsze dni...
Agresja ...
Telewizja i dziecko
Kara i nagroda...
Wady postawy
Niepełnosprawni - integracja
Gościmy
Odwiedza nas 11 gości
Strony Internetowe - www.amjsystem.pl