Menu główne
PLASTUSIOWO
RAMÓWKA
NASZE GRUPY
AKTUALNOŚCI
ZAINTERESOWANIA
GALERIA
ABSOLWENCI
PSYCHOLOGIA
GRY I ZABAWY
KONKURSY
Z ŻYCIA PRZEDSZKOLA
______________________
NAPISZ DO NAS
CIEKAWE STRONY
SZUKAJ
POCZTA
Logowanie

Zapomniałeś hasła?
Statystyka
Użytkownicy: 622
Nowości: 184
Odnośniki: 23
odwiedzających: 756901
INTELIGENTNY PRZEDSZKOLAK Drukuj E-mail

 

Czym jest inteligencja ?

Inteligencja to zdolność do wykonywania rozmaitych operacji umysłowych w celu rozwiązywania problemów. Wpływają na nią trzy czynniki:
–inteligencja wrodzona- mózg, z którym dziecko przychodzi na świat ;
–inteligencja wykształcona- rozwój mózgu zależny od kształcenia,
kontaktów społecznych itp.;
–inteligencja samodzielnie nabyta dzięki własnym przemyśleniom,
refleksjom i doświadczeniu.

Rozwój inteligencji przebiega w złożony sposób, Od momentu poczęcia do wieku około 20 lat, człowiek rozwija się w szybkim tempie. Ta prędkość rozwoju zależy od bardzo wielu czynników, m.in. od osobowości czy temperamentu dziecka.

Edukacja odgrywa wielką rolę w rozwoju inteligencji dziecka. Nie można zmienić budowy mózgu, ale dzięki nauce można rozwijać liczbę połączeń między neuronami, a tym samym poprawiać funkcjonowanie umysłu (inteligencji wykształconej).

Inteligencja językowa (werbalna).

Nauczenie się mowy wydaję się prosta. Jednak tylko pozornie tak wygląda. Wystarczy sobie przypomnieć, ile trudu nam, dorosłym, sprawia poznanie obcego języka. Dzieci pozbawione kontaktu z mową nigdy nie rozwiną inteligencji językowej. Dzieciństwo jest okresem decydującym o rozwoju inteligencji językowej.

A jak rozwijać inteligencję językową ? Poprzez:
–rozmowy, możliwie częste mówienie do dziecka, słuchanie ;
–zabawy w słówka, w rebusy, rymowanki, rozwiązywanie krzyżówek;
–słuchanie i opowiadanie bajek; czytanie dzieciom książek.
Posiadaczami wysoko rozwiniętej inteligencji językowej są pisarze, poeci, dziennikarze i prawnicy.

Inteligencja logiczno-matematyczna.

Nieliczne dzieci mają bardzo rozwinięty zmysł matematyczny. Nie tylko swobodnie liczą, ale wykonują szereg czynności, takich jak dodawanie, odejmowanie, mnożenie czy dzielnie. Uwielbiają zagadki matematyczno-logiczne. Chętnie układają wzory z figur geometrycznych. Szybko znajdują wyjście z labiryntu.

A co jeszcze można zrobić dla rozwoju inteligencji własnego dziecka?
–Gry planszowe są świetną okazją do nauki liczenia. Dziecko uczy się, kiedy odlicza punkty i przesuwa pionki. Poznaje również reguły, co jest krokiem w kierunku nauki logicznego myślenia.
–Układanki geometryczne, orgiami to praktyczne lekcje geometrii.
–Rozwiązywanie prawdziwych problemów uczy matematyki i logicznego myślenia. Ten rodzaj inteligencji poza matematykami mają fizycy, inżynierowie, konstruktorzy.

Inteligencja muzyczna.

Trzeba ogromnego talentu, żeby stać się znanym muzykiem. Ale większość dzieci ma wrodzony spory zasób zdolności muzycznych i może czerpać satysfakcję z ich rozwoju.

Muzyka prawdopodobnie jest „starą” inteligencją, szanowaną jeszcze w społecznościach pierwotnych. Jest również uniwersalnym sposobem porozumienia się różnych kultur. Trzeba i bez trudu można ją rozwijać.

Inteligencja muzyczna rozwija się poprzez:
–słuchanie różnych rodzajów muzyki, piosenek, śpiewu ptaków;
–ważne jest docenianie znaczenia muzyki, pasjonowanie się nią,
wykorzystywanie w różnych okolicznościach;
–muzyka może być tłem uczenia się i działania.
Muzycy, piosenkarze, tancerze- to zawody, w których inteligencja muzyczna liczy się szczególnie.

Inteligencja przyrodnicza.

Inteligencję przyrodniczą można rozwijać u każdego dziecka poprzez:
–kontakt z przyrodą, wycieczki, obserwacje;
–hodowanie zwierząt;
–uprawianie ogródka, dbanie o kwiaty i inne rośliny;
–badanie przyrody, planowanie i wykonywanie doświadczeń.
Wysoki poziom inteligencji przyrodniczej przydaje się ogrodnikom, weterynarzom i treserom.

Inteligencja wizualno-przestrzenna.

Nie każde dziecko ma szanse zostać sławnym malarzem. Nie każde potrafi budować zamki z klocków. Chociaż każde dziecko ma pewien potencjał inteligencji wizualno-przestrzennej, nie u wszystkich jest on jednakowy.

Rodzice i nauczyciele mogą pomóc dzieciom w rozwijaniu uzdolnień wizualnych . Oto kilka możliwych sposobów:

–malowanie, rysowanie, lepienie, rzeźbienie;
–wykonywanie różnych robót ręcznych;
–urządzanie pokoju dziecka;
–odwiedzanie muzeów i galerii sztuki;
–budowanie modeli i zabawy nimi;
–żeglowanie, ćwiczenie orientowania się w przestrzeni.
Ten rodzaj uzdolnień jest niezbędny nawigatorom, architektom i chirurgom.

Inteligencja interpersonalna.

Dzieci obdarzone inteligencjom społeczną mają większą szanse na sukcesy w życiu niż ich rówieśnicy- samotnicy. Umiejętności tworzenia dobrych relacji są niezbędne od pierwszych lat życia.
Dziecko uczy się rozpoznawać po wyrazie twarzy nastroje dorosłych.
Nauka mówienia ułatwia kontakt. Rodzice mogą rozwijać w bardzo prosty sposób ten rodzaj inteligencji dziecka. Powinni przede wszystkim zadbać o dobre życie rodzinne i zapewnić swojemu potomkowi możliwość kontaktów z innymi ludźmi, nawiązywania znajomości przyjaźni.
Rozwijanie inteligencji społecznej wymaga treningu:
–Empatii, czyli zrozumienia innych, można uczyć przez opowiadanie bajek, w których bohaterowie robili coś dla innych.

–Najlepszym sposobem jest przykład własny. Traktując dziecko z szacunkiem i zrozumieniem, uczymy je szacunku. Nie wolno zaprzeczać uczuciom dziecka.
–Gry zespołowe rozwijają umiejętności społeczne. Nie zawsze jest to łatwe, bo dla dziecka przegrana często bywa bolesna. Uczenie, jak sobie radzić w różnych sytuacjach, może pomóc w przyszłości uporać się nawet z poważniejszymi problemami.
–W rozwoju inteligencji interpersonalnej bardzo ważną role odgrywa przedszkole.
Inteligencja interpersonalna jest potrzebna np.: psychologom, nauczycielom, terapeutom i dziennikarzom.

Inteligencja interpersonalna(osobista).

Ludzie inteligentni „interpersonalnie” dobrze znają własne emocje i uczucia. Potrafią nad sobą panować. Właściwie oceniają swoje postępowanie.
Sposoby rozwijania inteligencji interpersonalnej:
–rozmowy o uczuciach i emocjach dziecka;
–dzieci muszą się uczyć planowania swoich działań, samokontroli i odpowiedzialności;
–trzeba je zachęcać, aby same oceniały swoje postępowanie;
–trzeba pomóc dzieciom osiągnąć pewność siebie, ale popartą rzeczywistymi osiągnięciami; Trzeba stwarzać warunki do sukcesu.
Poeci, psycholodzy, terapeuci i nauczyciele są zwykle obdarzeni rozwiniętą inteligencją interpersonalną.

Inteligencja kinestetyczna (ruchowa, motoryczna).

Aby rozwijać inteligencje motoryczną dziecka:
–trzeba zachęcać je do ćwiczeń fizycznych;
–zabawy w lepienie, majsterkowanie, budowanie z klocków rozwijają
sprawność ręki i oka;
–prawie dla każdego dziecka można znaleźć właściwą aktywność sportową : jazda na rowerze, pływanie itd.; nie chodzi o wyczyny i medale, ale o rozwój zdolności motorycznych.
Inteligencję motoryczną posiadają sportowcy, tancerze, chirurdzy, malarze.

Literatura:

Howard Gardner: Inteligencje wielorakie, Media Rodzina , Poznań 2002
Robert Fisher, Lepszy start, Rebis, Poznań 2002
Opracowała: mgr Izabela Smętek


 
 

 
Przyjazna Szkoła

www.ps.org.pl
Psychologia
Prośba dziecka
Adaptacja dzieci...
Pierwsze dni...
Agresja ...
Telewizja i dziecko
Kara i nagroda...
Wady postawy
Niepełnosprawni - integracja
Gościmy
Odwiedza nas 6 gości
Strony Internetowe - www.amjsystem.pl